Która waluta jest najlepsza?

Która waluta jest najlepsza?

Czy nie łatwiej byłoby, gdyby na całym świecie obowiązywała tylko jedna waluta? Być może lepiej byłoby z kolei, gdyby każdy kraj miał swoją, obowiązującą tylko w nim walutę?

Która waluta jest najlepsza?

Na te pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi, ponieważ każdy ma na ten temat inne zdanie. Pewne jest tylko, iż gdyby było najlepiej, by w całym kraju obowiązywała jedna waluta bądź każdy kraj miał swoją własną, to tak właśnie by było. Tak jednak nie jest. Na całym świecie mamy mnóstwo różnych walut, co nie oznacza jednak, że każde państwo ma swoją walutę, absolutnie. Są przecież waluty obowiązujące w wielu państwach, na przykład euro czy dolar.

Niestabilny pieniądz

Pieniądz w dzisiejszych czasach jest bardzo niestabilny, nie zawsze wiemy więc, w którą walutę chcemy inwestować, jeśli tego w ogóle chcemy. Możemy być jednak pewni, że ten temat bardzo będzie się zmieniał, tak, jak na przykład polski złoty jeszcze 50 lat temu miał całkiem inną wartość niż ma dzisiaj. Tak samo też będzie miał inną wartość za kolejne 50 lat. Dokładnie taka sama sytuacja istnieje w przypadku każdej innej waluty. Niejednoznaczne jest więc, która waluta obowiązująca na świecie jest najlepsza.

www.wf-fakir.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.