Silosy na kruszywo – dlaczego są tak ważne w procesie produkcyjnym?

Silosy na kruszywo – dlaczego są tak ważne w procesie produkcyjnym?

Silosem nazywamy najczęściej stojący pojemnik, który jest wykorzystywany do zastosowań przemysłowych lub gospodarczych i służy do przechowywania dużych ilości kruszyw, zboża, paliw lub materiałów budowlanych. Dlaczego jest on tak ważny w kontekście utrzymania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa?

Jak działa silos i z czego się składa?

Aby sobie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zastanowić się, jak działa silos przemysłowy i z czego się składa. Jeśli chodzi o jego budowę, to najczęściej osadza się go na specjalnej konstrukcji. W ten sposób montuje się np. silosy na kruszywo, pod którymi osadza się taśmę, na którą zsypuje się materiał.

Silos wyposażony jest też w specjalne zasuwy, które są zwalniane elektronicznie lub elektrycznie. W jednym i drugim przypadku mowa o rozwiązaniu, które dozuje materiał w odpowiednich ilościach. Całość zsypywana jest tak, aby masa (mierzona za pomocą czujników tensometrycznych) była zgodna z oczekiwaniami.

Dlaczego silosy odgrywają tak dużą rolę w branży przemysłowej?

Dzięki silosom można znacząco usprawnić proces załadunku. Załóżmy, że w jednym rzędzie znajduje się kilka silosów, pod którymi jest poprowadzony taśmociąg wyposażony w czujniki pomiaru obciążenia. Sterowanie zasuwami (w odpowiednich jednostkach czasu) pozwala uzyskać mieszankę o odpowiedniej ilości poszczególnych składników. Owszem, materiał na taśmociągu nie jest jeszcze zmieszany, ale w takiej postaci dociera do mieszarki lub innego urządzenia, wchodzącego w skład linii zaopatrzeniowej, produkcyjnej lub przemysłowej.

Należy pamiętać, że w przypadku takich konstrukcji jak silosy BIN wymiary również mają istotny wpływ na utrzymanie tempa produkcji. Im silos jest większy, tym łatwiej utrzymać ciągłość procesu produkcyjnego.

Instalacje silosów – wpływ na pracę zakładu przemysłowego

Montując silosy na kruszywo, paszę lub inne rodzaje asortymentu, trzeba pamiętać o tym, że mają one kluczowy wpływ na podtrzymanie procesu zaopatrzenia przedsiębiorstwa w odpowiedni surowiec. To dzięki silosom i zainstalowanym w nich zasuwom (wraz z odpowiednim sterowaniem) można:

  • utrzymać tempo produkcji i zachować jej ciągłość,

  • optymalizować ilość realizowanych dostaw,

  • zwiększyć wydajność zakładu,

  • obniżyć koszty przygotowania i produkcji mieszanek.

Wracając do takich konstrukcji jak silosy BIN, wymiary tych instalacji powinny być dobrane tak, aby znajdujący się asortyment był dostępny w odpowiednim zapasie, a także, aby nie ulegał zniszczeniu na skutek zbyt długiego przechowywania, zawilgocenia lub obniżenia temperatury otoczenia.

Materiał zewnętrzny