Plusy i minusy inwestowania w fundusze ETF

Plusy i minusy inwestowania w fundusze ETF

ETF, czyli fundusze notowane na giełdzie, to jeden z najpopularniejszych instrumentów finansowych wśród inwestorów. Jakie są zalety i wady obrotu ETF-ami?

Jak działają fundusze ETF?

Fundusze ETF to instrumenty finansowe, które łączą cechy funduszy wzajemnych oraz standardowych akcji spółek. Ich wyróżnikiem jest możliwość otwartego obrotu udziałami na giełdzie – jest to znacząca różnica w stosunku do zwykłych funduszy, które są dostępne jedynie w ramach zamkniętych transakcji. Najczęściej ich zadaniem jest odwzorowywanie konkretnych indeksów giełdowych. Jednym z przykładów jest S&P 500, czyli indeks obejmujący 500 największych spółek z USA pod względem kapitalizacji: ETF związany z S&P 500 był pierwszym tego typu instrumentem finansowym na rynku.

Najważniejszą cechą funduszy typu ETF jest fakt, że ich udziały mogą być kupowane i sprzedawane dokładnie tak, jak w przypadku zwykłych akcji spółek. Oznacza to, że inwestorzy mogą liczyć na dość dużą swobodę w przeprowadzaniu transakcji, która łączy się z relatywną stabilnością kursów funduszy. Wycena udziałów jest zależna od wyceny spółek, które są objęte danym indeksem – mogą jednak występować pewne różnice, które wynikają z metodologii wyliczania wartości funduszy.

Jakie fundusze typu ETF można znaleźć w Polsce?

W ostatnich latach warszawska giełda papierów wartościowych coraz bardziej otwiera się na instrumenty typu ETF. Polscy inwestorzy mają łatwy dostęp głównie do funduszy obejmujących całe rynki, takich jak ETFSP500 (USA) czy ETFDAX (Niemcy). Łączna liczba ETF-ów notowanych na GPW w Warszawie wynosi jednak obecnie zaledwie 11; dla wielu inwestorów problemem będzie przede wszystkim dostęp do funduszy sektorowych. Nie brakuje jednak platform, które zapewniają szerszą ofertę funduszy ETF – przede wszystkim z zagranicznych rynków. Jednym z przykładów jest SaxoTraderGO od banku Saxo.

Zalety ETF-ów

Jednym z największych plusów funduszy typu ETF jest bardzo łatwa dywersyfikacja portfela. Wystarczy inwestycja w jeden instrument, by zwiększyć swoją ekspozycję na cały rynek lub wybrany sektor. Do tego dochodzi stosunkowo duża stabilność kursów w stosunku do wycen pojedynczych akcji – można to zaobserwować szczególnie na przykładzie funduszy podążających za indeksami obejmującymi cały rynek. W efekcie jest to relatywnie bezpieczna inwestycja, która powinna zainteresować przede wszystkim inwestorów długoterminowych. Należy jednak mieć na uwadze, że podobnie jak przy każdej innej transakcji na rynkach finansowych występuje ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy.

Kolejnym plusem ETF-ów są niskie koszty zarządzania funduszami. Większość z nich jest utrzymywana przez algorytmy – oznacza to, że opłaty dla inwestorów są na minimalnym poziomie. To z kolei przekłada się na możliwość powiększenia zysków, która staje się jeszcze istotniejsza w wieloletniej perspektywie.

Jakie są wady funduszy typu ETF?

Najważniejsze wady tego typu instrumentów finansowych są powiązane z konkretnymi rodzajami ETF-ów. Dla przykładu fundusze skupione wyłącznie na konkretnym obszarze rynku mogą zapewniać słabą dywersyfikację, przez co nie zawsze będą korzystną pozycją w portfelu inwestora. Co więcej, w niektórych przypadkach opłaty mogą okazać się dość wysokie – dotyczy to przede wszystkim aktywnie zarządzanych ETF-ów. Należy zwrócić uwagę także na dość niską płynność tego typu aktywów. Mimo że udziały są w obrocie giełdowym, wolumen transakcji jest przeważnie dość niski, co nieco ogranicza możliwości inwestorów.