Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – co trzeba zrobić po sprzedaży auta?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – co trzeba zrobić po sprzedaży auta?

Sprzedałeś samochód? Powinieneś zatem dopełnić kilku formalności, w tym złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Jakie instytucje musisz poinformować o sprzedaży auta? Jakie dokumenty będą potrzebne? I czy proces zbycia pojazdu obejmuje jego wyrejestrowanie? Podpowiadamy.

O fakcie sprzedaży pojazdu trzeba powiadomić dwie instytucje

Każdy, kto sprzeda samochód musi powiadomić o fakcie przeniesienia własności pojazdu dwie instytucje. Będą to towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiłeś polisę OC oraz wydział komunikacji, w którym dokonałeś rejestracji samochodu. W pierwszym przypadku masz na złożenie zawiadomienia o sprzedaży 14 dni. Konieczność ta wynika m.in. z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku powiadomienia wydziału komunikacji, czas na złożenie odpowiedniego dokumentu to 30 dni. Warto zapamiętać wskazane tutaj terminy, bowiem ich niedopełnienie wiąże się z karą finansową od 200 do 1000zł.

Procedura zbycia pojazdu po jego sprzedaży nie jest skomplikowana. Najprościej posłużyć się gotowym wzorem / formularzem dostępnym np. na https://www.mfind.pl/akademia/druki-ubezpieczeniowe/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-pobierz-wzor/, gdzie dowiesz się dodatkowo, jak przeprowadzić proces zbycia pojazdu w wyjątkowych przypadkach, w tym po śmierci głównego właściciela pojazdu (gdy auto zostało sprzedane przed jego śmiercią). Do poprawnego wypełnienia i złożenia dokumentu potrzebne będą dane Twoje i nabywcy samochodu, a dokładnie:

  • imię, nazwisko
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL
  • adres siedziby i numer REGON w przypadku osób prawnych
sprzedaż pojazdu

Czy proces zbycia pojazdu obejmuje jego wyrejestrowanie?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie jest równoznaczne z jego wyrejestrowaniem. Jednak sprzedając samochód, wystarczy powiadomić o tym fakcie wymienione wyżej instytucje, bez konieczności wyrejestrowania pojazdu. Pamiętaj jedynie, że wypełniony formularz informujący o zbyciu samochodu, należy złożyć wraz z oryginałem umowy kupna – sprzedaży pojazdu (do wglądu) oraz mając przy sobie dowód tożsamości. Wyrejestrowanie samochodu nastąpi automatycznie z chwilą, gdy nowy właściciel dokona jego rejestracji.

W jakich przypadkach wyrejestrowanie samochodu to konieczność? Otóż wyrejestrować pojazd należy, gdy został on skradziony, przekazany do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów, wywieziony z kraju i zarejestrowany / zbyty za granicą, poddany kasacji za granicą, bądź też udokumentowano trwałą i zupełną utratę pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *