Dotacje dla firm – jak dostać dofinansowanie?

Dotacje dla firm – jak dostać dofinansowanie?

Wiele osób na pomysł na działalność gospodarczą. Ale bardzo często jest tak, że aby założyć firmę i zacząć działać potrzebny jest spory wkład własny. I to jest duży problem, który można rozwiązać. Istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Jakie warunki trzeba spełnić i skąd można otrzymać dotacje dla firm? O tym w dalszej części.

Skąd można otrzymać dofinansowanie dla firm?

Jedną z możliwości jest otrzymanie dotacji na firmę z urzędu pracy. Jest to dofinansowanie dla firm jednoosobowych w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej. Przyznaje się ją ze środków Funduszu Pracy. Kolejną możliwością jest wsparcie finansowane z Funduszy Europejskich. Ubiegać się można o środki w instytucjach, które realizują programy operacyjne i regionalne finansowanie właśnie z tego funduszu.

Dotacje dla firm z urzędu pracy

Jak już zostało wspomniane wcześniej, o taką dotację można ubiegać się jedynie raz. Środki przyznaje się zazwyczaj w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych bądź z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota, jaką można otrzymać z urzędu wynosi maksymalnie 6-krotność średniego wynagrodzenia w Polsce. Otrzymanie środków wiąże się z wypełnieniem wniosku oraz spełnieniem pewnych warunków. Przyznaje się je w trybie uproszczonym. Dotacja jest zwolniona z opodatkowania. Zwykle urząd pracy wymaga zwrócenia odliczonego podatku VAT.

dotacje dla firm

Kto może ubiegać się o dotacje dla firm z urzędu pracy?

Z pomocy skorzystać mogą wyłącznie osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne przynajmniej przez miesiąc czasu. W niektórych urzędach ten czas może zostać wydłużony do okresu 3 miesięcy. Na początek należy złożyć wniosek, który rozpatrywany jest w okresie 30 dni. Ale każdy urząd może posiadać wewnętrzny regulamin, który wprowadza dodatkowe wymogi.

Jak przebiega proces przyznawania dotacji z urzędu pracy?

Złożony wniosek jest rozpatruje się pod kątem doświadczenia związanego z planowaną działalnością, wykształcenia, dodatkowych kwalifikacji oraz szans na powodzenie. Złożenie wniosku to nie wszystko. Należy także odbyć rozmowę z doradcą zawodowym, który oceni przygotowanie i predyspozycje osoby ubiegającej się o dofinansowanie dla firm. Jeśli wszystko przebiega zgodnie z planem, to po pewnym czasie podpisuje się umowę pomiędzy dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, a osobą zakwalifikowaną do otrzymania dotacji. Otrzymanie dofinansowania wiążę się z zabezpieczeniem środków, które zostaną przyznane na rozpoczęcie działalności. Bardzo często jest to poręczenie wekslowe, poręczenie osób trzecich bądź zabezpieczenie środków na koncie.

W ciągu 7 dni od podpisania umowy wnioskowana kwota zostaje przelana na wskazane konto bankowe. Wówczas można założyć już działalność gospodarczą. Środki muszą zostać wydatkowane dokładnie tak, jak zostało to określone w biznes planie. Zazwyczaj jest to okres 2 miesięcy. Aby umowa została dotrzymana firma musi działać nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. W tym czasie właściciel firmy nie może nigdzie indziej być zatrudniony. Nie może także zatrudnić pracowników. Wszystkie warunki umowy muszą być spełnione. W przeciwnym wypadku kwota, którą wnioskodawca otrzymał musi zostać zwrócona wraz z odsetkami. Środki mogą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych, takich jak wyposażenie firmy, maszyny i urządzenia, oprogramowanie lub działania marketingowe.

Dotacje dla firm już istniejących z urzędu pracy

Dotacje mogą otrzymać także firmy, które już działają na rynku. Urząd pracy posiada środki, które można otrzymać na rozwój firmy. Kwota takiej dotacji jest identyczna, jak w przypadku dofinansowania na otwarcie nowej działalności, czyli wynosi 6-krotność średniego wynagrodzenia. Za pomocą tych środków można starać się zrefundować koszty wyposażenia lub doposażyć miejsce pracy. Przeznaczyć można te pieniądze na zakup środków trwałych lub oprogramowania, aby utworzyć nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej lub aktywnie poszukującej pracy.

Zobacz jak zaplanować budżet w domu na https://dmcp.com.pl/jak-zaplanowac-domowy-budzet/

Dotacje dla firm ze środków unijnych

Kolejnym miejscem, w którym można otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej są instytucje, które zajmują się programami operacyjnymi i regionalnymi finansowanymi z europejskich funduszy. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w tym przypadku jednak inaczej niż w przypadku środków z urzędu pracy. Należy spełnić także więcej procedur, a cały proces jest dłuższy i bardziej wymagający. Plusem wzięcia udziału w tej rekrutacji jest to, że o wsparcie mogą ubiegać się także osoby, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne. W ramach wsparcia można starać się o środki na projekty badawcze i wdrażanie nowych innowacji, wdrażanie systemów e-commerce lub rozwiązania ekologiczne, takie jak na przykład inwestowanie w odnawialne źródła energii. Środki unijne to także pieniądze, które mogą zostać przeznaczone na szkolenia dla pracowników. Zakres udzielanej pomocy jest duży i wiele osób może skorzystać z takiego wsparcia.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać wsparcie z Funduszy Europejskich?

Pierwszym etapem jest oczywiście znalezienie informacji o naborze wniosków. Gdzie szukać takich informacji? Przede wszystkim należy zacząć od powiatowych urzędów pracy. Najlepiej szukać informacji w Internecie na stronach Funduszy Europejskich lub bazy usług PARP. Warto także zadzwonić do Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i tam można otrzymać najważniejsze i aktualne informacje na temat trwających już projektów oraz planowanych. Jeśli została znaleziona już instytucja, która prowadzi nabór wniosków, to należy dokładnie zapoznać się z procedurami i kryteriami, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie dla firm jednoosobowych. Po pierwsze należy przeczytać dokładnie regulamin.

Po drugie warto umówić się na spotkanie z pracownikiem danej instytucji i szczegółowo dopytać o procedury i warunki. Na takie spotkanie należy się dokładnie przygotować i mieć ze sobą pytania spisane na kartce, aby o niczym nie zapomnieć podczas rozmowy. Bardzo często wiele firm organizuje spotkania informacyjne przez rozpoczęciem naboru. Na takim spotkaniu szczegółowo omawiane są warunki przyjęcia do naboru oraz rozwiewane wszelkie wątpliwości, których naprawdę może być sporo. Aby otrzymać wsparcie należy wypełnić wniosek, przygotować biznesplan, przygotować niezbędne dokumenty, wziąć udział w szkoleniach oraz zabezpieczyć dotację.

Polecamy: https://dmcp.com.pl/jak-zyc-oszczedniej/

Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Wniosek jest pierwszym dokumentem, który wnioskodawca musi szczegółowo wypełnić, aby przejść pierwszy etap rekrutacji. We wniosku oczywiście podaje się wszystkie niezbędne dane i określa plan działalności. Wnioski oczywiście mogą się od siebie różnić. Jednak w większości w nich są takie same wspólne elementy. Jest to opis planowanej działalności, uzyskane kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie, które jest niezbędne, aby firma odniosła sukces. We wniosku znajdują się także informacje na temat planowanych zakupów, specyfikacji działalności, określenie konkurencji, jaka działa na rynku oraz lokalizacji i zakresu działalności. Wypełnienie wniosku nie jest trudne, jednak muszą być w nim wypisane szczegółowo wszystkie dane i informacje, aby przeszedł on ocenę merytoryczną. Oczywiście ważne jest także spełnienie wymogów formalnych. Dobrze wypełniony wniosek to już połowa sukcesu.

dofinansowanie firm

Jak wygląda dalsza droga po wypełnieniu wniosku?

Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne i merytoryczne, to kolejnym etapem jest rozmowa z doradcą zawodowym. Na tej rozmowie doradca sprawdza, czy wnioskodawca jest przygotowany do rozpoczęcia działalności i czy posiada odpowiednie kwalifikacje. Po przejściu tego etapu zazwyczaj kandydaci muszą uczestniczyć w szkoleniach. Na szkoleniach uzyskuje się informacje na temat tego, jak stworzyć biznesplan i jak prowadzić działalność, aby się rozwijała i przynosiła korzyści. Po odbyciu szkoleń przychodzi czas podpisania umowy. Środki wydatkowane muszą zgodnie z zapisami w umowie. Dodatkowym atutem otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności jest także możliwość otrzymania wsparcia pomostowego. Wsparcie pomostowe są to środki, które można otrzymać na okres 6 lub 12 miesięcy. Jest to kwota w wahająca się od około 1500 złotych do 2500 złotych miesięcznie. Kwota ta ma pomóc w utrzymaniu się firmy przez pierwszy okres działalności. Pieniądze można przeznaczyć na opłatę ZUS, opłaty najmu, księgowość i materiały eksploatacyjne.

Warto zobaczyć: https://www.powrotlegendy.pl/zakup-mieszkania-na-firme-najwazniejsze-informacje/

Jaką kwotę można uzyskać na dotację z Funduszy Europejskich?

Kwoty, o które można się ubiegać sięgają rzędu czterdziestu paru tysięcy złotych. Kwota na zakup środków trwałych, co kwota około 24 tysięcy złotych. Pozostałe środki to pomostówka, która przyznawana jest w zależności od potrzeb wnioskodawcy. Warunkiem otrzymania dotacji jest oczywiście przejście procesu rekrutacyjnego, podpisanie umowy i prowadzenie działalności przez okres 12 miesięcy. Środki muszą także zostać zabezpieczone. Najczęściej jest to weksel własny, poręcznie lub blokada środków bankowych.