Global G.A.P. – najważniejsze informacje

Global G.A.P. – najważniejsze informacje

Produkty spożywcze to najczęściej kupowane przez klientów towary. Ponieważ od ich wysokiej jakości zależy stan zdrowia konsumentów, szczególną wagę w ostatnim czasie przykłada się do stosowania odpowiednich technik produkcyjnych. Troska o bezpieczeństwo żywności znalazła swoje odzwierciedlenie w przyjętej ponad 20 lat temu normie Global G.A.P, która określa ogólne standardy produkcyjne obowiązujące przy uprawie warzyw i owoców. Zalecane przy tym procedury w swej zasadniczej istocie oparte są na wytycznych Dobrej Praktyki Rolniczej. Global G.A.P. największy nacisk kładzie na bezpieczeństwo zdrowotne produktów żywnościowych.

Czym jest Global G.A.P.? 

Historia normy Global G.A.P. sięga 1997 roku, kiedy to sprzedawcy zrzeszeni w grupie  Euro-Retalier Produce (EUREP) podjęli szeroko zakrojone starania o przyjęcie pewnych standardów oraz procedur rozwoju praktyk rolnych wykorzystywanych przy uprawie roślin przeznaczonych do produkcji artykułów spożywczych. Nowe zasady oparto przede wszystkim na wytycznych Dobrej Praktyki Rolnej, ale także szczegółowych analizach ryzyka (HCCP) oraz zasad przeciwdziałania im.  

Dodatkowo bazują one na takich dokumentach, jak Integrowana Produkcja Roślinna oraz Integrowana Ochrona Roślin. Do potwierdzania stosowania metody służy certyfikat wydany przez jedną z jednostek certyfikujących uznawanych przez działający w Kolonii Sekretariat Global G.A.P. Dokumentację normy stanowią trzy akty prawne, czyli „Lista kontrolna”, „Punkty kontroli i kryteria zgodności” oraz „Przepisy ogólne dotyczące owoców i warzyw”. Za otrzymany certyfikat trzeba uiszczać co roku specjalną opłatę, której wysokość jest uzależniona od wielkości upraw w danych 12 miesiącach. Czego jeszcze dotyczy GLOBAL G.A.P? Wejdź na stronę https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-globalgap.  

Ogólne zasady Global G.A.P. 

Norma Global G.A.P. wymaga systematycznego prowadzenia dokumentacji dotyczącej m.in. historii pola, zdrowotności odmian i sadzonek, a także oceny środowiska pod kątem bezpieczeństwa produkowanej żywności. Norma dopuszcza produkcje organizmów zmodyfikowanych genetycznie, zakazuje natomiast nawożenia upraw ściekami komunalnymi oraz stosowania środków ochronnych, które nie zostały dopuszczone do użytku na terenie UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.