Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne bywa również określane mianem prospektu emisyjnego. Jest to jednak jego błędne określenie. Memorandum nie jest bowiem w żadnym wypadku tym samym co prospekt. Ludzie, zwłaszcza ci niedoświadczeni w sprawach związanych z prowadzeniem biznesu, często mylą te dwa zupełnie inne pojęcia. Stosują je wymiennie, przez co potem mają trudności ze zrozumieniem swoich własnych planów. Warto więc wyodrębnić te dwa hasła i przekonać się, co one tak naprawdę znaczą. Aby więcej nie popełniać błędów związanych ze złym definiowaniem biznesowych pojęć.

Memorandum informacyjne a prospekt emisyjny

Memorandum informacyjne a prospekt emisyjny Odróżnienie prospektu emisyjnego od memorandum informacyjnego jest bardzo ważne ze względów formalnych i prawnych. Mimo iż to, co kryje się pod tymi dwoma nazwami, na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo podobne, nie są to te same dokumenty. Dlatego nikt, kto na poważnie podchodzi do swojego biznesu, nie powinien ich mylić. Oczywiście pomyłki są jednak bardzo częste i zdarzają się na okrągło. Niektórzy twierdzą, że nieprawidłowe definiowanie obu pojęć wynika ze złożoności przepisów prawnych, które same nie określają zbyt dokładnie, czym właściwie jest prospekt finansowy, a czym memorandum informacyjne. Najlepiej więc zająć się obiema definicjami oddzielnie i osobno je sobie wytłumaczyć, by dopiero potem zacząć zauważać występujące między nimi korelacje oraz to wszystko, co je różni. W dzisiejszych czasach zdobycie takiej wiedzy nie jest trudne. Od tego jest przecież Internet, aby zupełnie za darmo czerpać z niego wartościowe informacje.

Czym właściwie jest memorandum informacyjne?

Czym właściwie jest memorandum informacyjne? O ile jednak bez trudu można jeszcze znaleźć w Internecie definicję samego prospektu emisyjnego, tak w przypadku memorandum informacyjnego sprawa bywa bardziej skomplikowana. Na niewielu stronach internetowych opisuje się, czym on właściwie jest. Definicje są płytkie i skrócone. Tworzone są tak jakby od niechcenia, zawierają maksymalnie kilka zdań wyjaśnień, przez co nie można z nich tak do końca dowiedzieć się, na czym polega memorandum informacyjne. Ogólnie rzecz biorąc jest to jednak dokument. Taką formę memorandum finansowe zawsze przyjmuje i nie ma w tej kwestii żadnych odchyłów od reguły.

To zatem dokument, który ma za zadanie zaprezentować jak najdokładniej aktualny stan firmy. A jednocześnie wskazać, w jakim kierunku ona podąża. Czyli zarysować przynajmniej delikatnie jej przyszłościowe plany rozwojowe. Oczywiście w tego rodzaju dokumencie, podobnie zresztą jak np. w memorandum finansowym, nie może zabraknąć podstawowych informacji na temat spółki. W przeciwnym wypadku nie będzie on zgodny z założonymi zasadami prawnymi, a może to skutkować jego odrzuceniem lub uznaniem go za nieważny bądź fałszywy.

Stary wyjadacz w świecie biznesu wie bardzo dobrze o tym, czym jest memorandum finansowe, a czym prospekt emisyjny. Potrafi doskonale rozróżnić te dwa typu dokumentacji. Trudności mają z tym jedynie osoby początkujące, które oczywiście wszystkiego mogą, a wręcz muszą się nauczyć, jeżeli chcą zarządzać swoją spółką profesjonalnie i przede wszystkim zgodnie z prawem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *