Podstawowe pojęcia w Forexie

Podstawowe pojęcia w Forexie

Rynek forex, jak każda inna dziedzina inwestowania posiada swój własny wewnętrzny język i terminologię. Bez znajomości przynajmniej podstawowych terminów, trudno się na tym rynku odnaleźć. I może wydawać się to dla niektórych barierą trudną do przejścia, to zapewniamy, że nie jest to aż tak straszne jak się może wydawać. Dlatego jeżeli myślisz o wyborze swojego pierwszego brokera forex, to zapraszamy do lektury, by poznać z czym na pewno będziesz miał do czynienia przy bliższej znajomości z forexem.

Analiza fundamentalna

Jednym z podstawowych pojęć w słowniku Forex jest analiza fundamentalna. Mówiąc najprościej jest to sposób szacowania wartości aktywów oraz przepływu kapitału. Określa się go na podstawie czynników makroekonomicznych. Pod uwagę trzeba też wziąć zależności gospodarcze. Trzeba jednak uważać, gdyż analizę fundamentalną łatwo pomylić z handlem prowadzonym na podstawie informacji rynkowych (czyli news trading). 

Analiza fundamentalna to wyszukiwanie trendów, które są efektem różnic w sytuacji makroekonomicznej. Wykorzystuje się ją w tradingu w średnim oraz w długim terminie.

Analiza Techniczna

To prognozowanie przyszłego kursu instrumentu na podstawie wykresów. Analiza technologiczna (Technical Analysis) polega, więc na graficznym zobrazowaniu zależności w zmianach ceny i porównywaniu aktualnych wyników z historycznymi. Jest to rodzaj analizy coraz bardziej zyskującej na znaczeniu w ostatnich latach.

Analiza ilościowa

Ta analiza (Quantitative Analysis) polega na wyciąganiu wniosków z ruchów ceny na podstawie zależności wyznaczonych metodami statystycznymi. Do obliczeń wykorzystywane są bardzo zaawansowane algorytmy, z czego wynika jej trudność i jest stosowana raczej przez graczy bardziej zaawansowanych na rynku Forex.

Dane makroekonomiczne

Dane te to wskaźniki, które ukazują w konkretnych liczbach stan poszczególnych obszarów gospodarki. Pozwalają wyznaczyć kierunek zmian oraz ich tempo. Dane makroekonomiczne służą do pomiaru inflacji, produkcji przemysłowej, bilansu handlowego, itd. Można też wykorzystać je do wskazania stosunków pomiędzy konkretnymi wartościami. Przykładem może być stopa bezrobocia, PKB, czy oprocentowanie stóp procentowych. Dane makroekonomiczne udostępniane są regularnie w określonych odstępach czasu. Są one publikowane co tydzień, co miesiąc albo raz do roku. Wszystko zależy od istotności danych oraz zmian na rynku. 

Dane makroekonomiczne powinny być podawane z uwzględnieniem również wartości poprzedniej i oczekiwanej. Dzięki temu można łatwo wyodrębnić tendencje do zmian konkretnego parametru. Dane te są w sposób szczególny interesujący dla ekonomistów czy też banków przed podjęciem ważnych decyzji.

Dźwignia

Inaczej nazywa się go lewarem lub leverage. Każde z tych określeń jest używane równorzędnie. Pod tym pojęciem kryje się zdolność kredytowania transakcji przeprowadzanych u wybranego brokera. Lewar sprawia, że zwiększa się siłę nabywczą kapitału złożonego w depozycie zabezpieczającym (np. 1:100). Dzięki użyciu takiego narzędzia można przeprowadzać transakcje (znacznie) przekraczające wartość posiadanego depozytu. Jednak trzeba zwrócić uwagę na pewne niebezpieczeństwo z tym związane, które stało się jedną z podstaw zmian w regulacjach rynkowych na rynku forex. Tzn. ewentualne zyski i straty są liczone od wysokości transakcji i to właśnie one wpływają na wielkość depozytu – sprawiając, że może być zwiększony lub proporcjonalnie mniejszy. Tym samym przy nie odpowiednim zarządzaniu kapitałem można stracić wszystko w ciągu jednej transakcji.

Interwał czasowy

Nazywany jest też Time Frame lub TF. Jest to przedział czasowy w jakim dokonuje się pomiaru ceny. Podaje się go w konkretnych jednostkach czasowych. Najbardziej popularne interwały to:  M1 (1 minuta), M5 (5 minut), M15, M30, H1 (1 godzina), H4, D1 (dzień) oraz W1 (tydzień). Oprócz nich występują też bardziej skomplikowane przedziały, ale są one stosunkowo rzadko używane.

Market Maker

To osoba wpływająca na kształt rynku, czyli broker lub dealer, który kwotuje ceny instrumentów. Jest drugą stroną transakcji swojego klienta. Broker tworzy w pewnym sensie własny rynek i bierze na siebie zyski lub straty, które są rezultatem transakcji. Atutem MM jest to, że wszelkie zlecenia mogą być wykonywane łatwo i szybciej. Są oni wykorzystywani do generowania płynności rynku właśnie ze względu na to, że posiadają własną pulę instrumentów. Szczególnie to jest ważne wtedy, gdy jest ich niedobór na rynku.

Spread

To jedno z podstawowych pojęć, które musi znać każdy, kto gra na giełdzie. Spread to różnica między ceną sprzedaży (bid) a ceną kupna (ask) – swego rodzaju widełki cenowe. Spread jest mierzony w pipsach i to właśnie one są podawane jako jego jednostka. Przykładowo, para walutowa USD/PLN jest o wartości 3,819 (ask) i 3,8208 (bid). I w tym przypadku spread wynosi 0.0018 pipsa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule – co to jest spread.

Stop Loss

Jest to swego rodzaju narzędzie zabezpieczające każdego tradera przed zbyt wysokimi spadkami cen. Innymi słowy, jest swego rodzaju zlecenie oczekujące, które jest przypisane do konkretnej wartości. Załóżmy, że otworzyliśmy pozycję na parze EUR/PLN licząc na to, że wzrośnie ona do pożądanego poziomie (np. 1.09935). Ale jeżeli sytuacja by nam się wymknęła spod kontroli podczas chwili naszej nieuwagi i cena by zaczęła pikować niebezpiecznie w dół to wtedy przychodzi z pomocą stop loss. Możemy go ustawić np. na poziomie 1.09842. I jeżeli wartość spadnie do tej wartości to automatycznie pozycja zostaje zamknięta. Jest to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych do zarządzania swoim kapitałem.

I jak teraz? Być może masz jeszcze mętlik związany z tymi pojęciami, ale głowa do góry i google w ruch i już niebawem opanujesz powyższe terminy w praktyce.