Rynek pracy dla studentów

Rynek pracy dla studentów

Rynek pracy jest bardzo szeroki i dostępny zarówno dla osób, które dopiero ukończyły kształcenie lub uczącą się, jak również dla pracowników z dość długim stażem, którzy chcą lub muszą zmienić dotychczasowe miejsce zatrudnienia.

Jacy pracownicy są poszukiwani?

Jak wspomniano powyżej, na rynku pracy znajdują się różnorodne ogłoszenia potencjalnych pracodawców, które skierowane są zarówno do osób wschodzących na rynek zatrudnienia, jak również do pracowników z dość długim stażem pracy. Potencjalni pracodawcy mają bowiem różnorodne potrzeby, które zależą między innymi od charakteru wykonywanej pracy. Na niektórych stanowiskach liczy się wieloletnie doświadczenie, podczas gdy wykonywanie innych wymaga nowych i ciekawych pomysłów oraz tak zwanej świeżości umysłu.

Czym cechuje się poszukiwanie pracy przez studentów i absolwentów?

Studenci i absolwenci wchodzący na rynek pracy to osoby, które zwykle posiadają specjalistyczną wiedzę merytoryczną, ale małe doświadczenie i nikłe umiejętności praktyczne. Warto w tym wypadku podkreślić fakt, że niektórzy ze studentów podejmują zatrudnienie w niepełnym wymiarze już w trakcie kształcenia. Tego rodzaju działanie wymaga dużego poświecenia, ale przynosi wymierne korzyści w przyszłości. Absolwent może się bowiem w tym wypadku poszczycić nie tylko wiedzą, ale również pierwszymi doświadczeniami i umiejętnościami praktycznymi. Wejście na rynek pracy zawsze stanowi dla absolwenta lub studenta duże wyzwanie. Stresujący jest w tym wypadku nie tylko sam proces rekrutacyjny, w tym rozmowy, ale również konieczność przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

Na jakie inne trudności napotykają studenci i absolwenci podczas poszukiwania pracy?

Brak odpowiedniego doświadczenia to nie jedyne problemy, na które napotykają młode osoby kontynuujące lub kończące naukę akademicką i wkraczające na rynek pracy. Poważnym problemem jest również brak znajomości tego rynku, w tym wiedzy na temat jego realiów. Młode osoby, które pragną rozpocząć karierę zawodową powinny zatem śledzić publikowane raporty oraz badania, które dotyczą zatrudnienia na terenie kraju. Pomocne są w tym wypadku dane, które dotyczą tak zwanych zawodów deficytowych oraz nadwyżkowych w poszczególnych województwach. Znajomość tego rodzaju trendów jest bardzo ważna, ponieważ umożliwia modyfikowanie ścieżki kariery w sposób, który jest zgodny z aktualnym zapotrzebowaniem.

Z jakich innych źródeł informacji mogą i powinni korzystać studenci i absolwenci?

Osoby kończące lub kontynuujące naukę mogą korzystać z danych zbieranych przez specjalne systemy. Ciekawym przykładem jest w tym przypadku system ELA, który gromadzi informacje dotyczące ekonomicznych losów absolwentów. Tego rodzaju baza danych jest źródłem cennych informacji dotyczących między innymi możliwych do uzyskania zarobków. Poza tym, baza dostarcza dane dotyczące średniego okresu poszukiwania pracy. Tego rodzaju wiedza jest bardzo pożądana i umożliwia ona zmierzenie się z rynkiem pracy w sposób bardziej świadomy.

Przeczytaj więcej na http://fearescape.pl

Czym cechuje się praca dla studentów?

Jak wspominano powyżej, studenci coraz częściej podejmują zatrudnienie podczas nauki. Wynika to nie tylko z chęci uzyskania dodatkowych środków finansowych, ale również staje się powoli koniecznością. Zdobycie wiedzy praktycznej w czasie nauki akademickiej jest bowiem coraz częściej warunkiem, na który zwracają uwagę potencjalni pracodawcy. Warto dodać, że w czasie pracy studenci w godnych polecenia firmach mogą skorzystać z dodatkowego kształcenia. Kursy dla pracowników są bowiem organizowane przez godnych polecenia pracodawców, którzy stawiają na rozwój zatrudnionej kadry. Praca dla studentów może mieć charakter sezonowy lub całoroczny. Wybrane podmioty organizują praktyki, staże oraz wolontariaty. Tego rodzaju praca nie przynosi korzyści materialnych, ale pomaga zdobyć tak ważne doświadczenie, na które zwracają uwagę potencjalni pracodawcy. Warto dodać, że tego rodzaju formy nieodpłatnego świadczenia pracy umożliwiają nabycie oraz doskonalenie tak zwanych kompetencji miękkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.