Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Inwestowanie staje się coraz powszechniejszym sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zaczyna rozumieć, że oszczędności z własnej pracy mogą nie wystarczyć do zabezpieczenia swojej przyszłości i wygodnego życia. Sprawdźmy zatem praktyczny poradnik inwestycyjny, dzięki któremu można lepiej zrozumieć pomnażanie kapitału poprzez współpracę z funduszami inwestycyjnymi.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny to jedna z najciekawszych i najbezpieczniejszych form inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu kapitału w wybrane aktywa. Podstawowym celem funduszu inwestycyjnego jest pomnażanie pieniędzy powierzonych mu przez uczestników. W praktyce inwestycja w fundusz inwestycyjny wygląda w następujący sposób: wielu inwestorów wpłaca swoje pieniądze, a profesjonalista (lub częściej zespół profesjonalistów), którzy zarządzają funduszem, podejmują kluczowe decyzje inwestycyjne i wybierają inwestycje w instrumenty finansowe, przynoszące największe zyski. W portfelu funduszu mogą znaleźć się akcje zagraniczne, polskie, obligacje skarbowe, korporacyjne, państw rozwijających się i wiele innych. Inwestować można w prawie wszystko, dlatego wszystko zależy od taktyki obranej przez fundusz inwestycyjny, z którym współpracujemy.

Podział funduszy inwestycyjnych – w co i jak można inwestować?

Fundusze inwestycyjne można klasyfikować na wiele różnych sposobów. Jednym z podstawowych rodzajów klasyfikacji jest podział na fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) oraz alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), wśród których wyróżnia się specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) i fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).  Fundusze otwarte FIO mają obowiązek sprzedać i odkupić od nas jednostki uczestnictwa. Cechują się stosunkowo surową polityką inwestowania. W zamian za inwestycje środków w fundusz otrzymujemy wcześniej wspomniane jednostki uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne można również podzielić ze względu na klasę aktywów, w które lokowany jest kapitał. Pieniądze mogą być inwestowane w obligacje, akcje spółek giełdowych, nieruchomości, waluty, surowce, projekty w państwach rozwijających się, metale szlachetne i wiele innych. Większość funduszy lokuje swój kapitał w różne rodzaje aktywów jednocześnie.

Czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest bezpieczne?

Inwestowanie zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, jeżeli jednak szukamy stosunkowo bezpiecznego sposobu na pomnażanie swojego kapitału, fundusze inwestycyjne są zdecydowanie dobrym pomysłem. Przede wszystkim mamy pewność, fundusze są legalnie działającymi instytucjami, które są pod kontrolą i muszą trzymać się ścisłych przepisów, np. do powołania funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO) wymagana jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz funkcjonuje pod postacią odrębnej osoby prawnej, dlatego majątek klientów jest niezależny od majątku towarzystwa, które nim zarządza. W przypadku ewentualnego bankructwa pieniądze klientów funduszy otwartych są niezagrożone. Takiej pewności nie mamy nawet przy przechowywaniu pieniędzy w banku. Aktywa funduszu przechowywane są u depozytariusza, którym są najbardziej rzetelne banki, instytucje kredytowe lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Najważniejsze jest jednak to, że klient ma ciągły dostęp do swoich środków. Według prawa fundusze inwestycyjne muszą zapewniać ciągły i całkowity dostęp do środków wszystkim inwestorom. Instytucje zajmujące się inwestowaniem mogą stosować różne taktyki. Niektóre z nich skupiają się na przeznaczaniu środków na bezpieczne inwestycje, które mają przynieść dochód w dłuższej perspektywie, podczas gdy inne obierają bardziej agresywną taktykę i starają się na odniesienie większych zysków w krótkim odstępie czasu, co jednocześnie wiąże się ze znacznie większym ryzykiem.

Inwestowanie z Vienna Life

Dobra koniunktura i korzystna sytuacja ekonomiczna panująca od kilkunastu lat sprawiły, że inwestorzy mogą dziś wybierać spośród wielu instytucji finansowych. Najlepszym wyborem są jednak firmy, które na rynku znajdują się znacznie dłużej, jak np. Vienna Life, której historia rozpoczęła się już w I połowie XIX wieku. Vienna Life jest instytucją finansową, która daje dostęp do sprawdzonych produktów oszczędnościowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Firma należy do czołowej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group. Poza rzetelnością firmy ogromnymi atutami dla klientów jest również zakres usług, które pomagają w zwiększaniu kapitału poprzez inwestowanie. Firma stworzyła takie usługi jak m.in. Fund Alert, Investbox, inPlus oraz Rebalancing. Współpraca z Vienna Life daje wszystkim inwestorom bardzo szeroki zakres możliwości w oszczędzaniu, planowaniu oraz inwestowaniu swoich środków. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z porad przygotowanych przez doświadczonych specjalistów. Poradnik inwestycyjny dostępny na stronie Vienna Life to zbiór podstawowej wiedzy, która pozwala początkującym na lepsze zrozumienie inwestowania i pomaga w podejmowaniu odpowiednich decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *