Jak style komunikowania się wpływają na relacje w zespole?

Jak style komunikowania się wpływają na relacje w zespole?

Prawidłowa komunikacja zespołowa to paliwo, które napędza sukces danej grupy, jak i całej firmy. Ma również ogromny wpływ na to, jak poszczególne osoby czują się w zespole i jakie panują relacje między nimi. Jak możemy dowiedzieć się więcej na temat wpływu komunikacji na relacje? Odpowiedź tkwi w dobrze dobranym narzędziu biznesowym. 

Jak poznać style komunikowania się w zespole?

Aby w ogóle rozmawiać o wpływie komunikacji na relacje, musimy najpierw zrozumieć, jak pracownicy zachowują się podczas porozumiewania się między sobą. Wsparciem w tej kwestii będzie metoda Extended DISC. Czym jest Extended DISC? To narzędzie biznesowe, które pozwala lepiej zrozumieć style komunikacji w zespole, a także pomaga zbierać informacje na temat zaangażowania pracowników, jest przydatne również w trakcie rekrutacji. Samo badanie jest krótkie – wystarczy kilkanaście-kilkadziesiąt minut, aby pracownik odpowiedział na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu online. 

Po wypełnieniu kwestionariusza badany otrzymuje szczegółową analizę, która obejmuje nie tylko styl komunikacji, ale również interpretację typowych zachowań, czynników motywujących i reakcje na stres. Extended DISC nie jest testem osobowości, a narzędziem biznesowym i świetnie się sprawdza zarówno w kontekście jednej osoby, jak i całych zespołów. 

4 style komunikacji wg Extended DISC

Analiza odpowiedzi badanego jest oparta na 4 podstawowych stylach komunikacji: 

  1. D, czyli styl Dominujący, w który wpisują się takie cechy jak inicjatywa, wymagania, rywalizacja, a w kontekście komunikacji wskazuje się takie zachowania, jak dominacja, którą inne osoby mogą odbierać negatywnie.
  2. I, czyli styl Towarzyski, to inaczej otwartość i optymizm, zorientowanie na ludzi i inspirowanie ich pomysłami. Osoba cechująca się stylem Towarzyskim jednocześnie może mieć trudności z udzielaniem negatywnego feedbacku, gdyż zależy jej na tym, aby być dobrze postrzeganą wśród innych. 
  3. S, czyli styl Wspierający, który zawiera takie cechy jak ostrożność, cierpliwość i skromność. Wspierający to dobry słuchacz, który rzadko sam zabiera głos i bywa uległy względem innych. 
  4. C, czyli styl Dokładny natomiast cechuje minimalizm w komunikowaniu się. Osoby te przestrzegają zasad, są świetnymi analitykami. Jednocześnie unikają komunikacji 1:1 (wolą pisać niż mówić) i podobnie jak styl Wspierający, rzadziej walczą o swoje racje. 

Jak komunikacja wpływa na relacje w zespole?

Style komunikowania się poszczególnych pracowników mają duży wpływ na jakość współpracy w grupie. Dobry zespół potrzebuje zarówno tych, którzy inicjują i walczą o sukces, jak i osoby, które będą świetnie planować i analizować. Podczas porozumiewania się mogą jednak wyniknąć trudności – osoby bliższe stylom Dokładny i Wspierający mogą czuć się spychane na margines przez osobę Dominującą. Gdy jednak jej zabraknie, grupa może być wyciszona, przez co jej komunikacja będzie niewystarczająca. Biorąc pod uwagę zasady prawidłowej komunikacji – zwięzłość wypowiedzi, otwartość na feedback, nieprzerywanie i nieocenianie w połowie zdania, uważne słuchanie – metoda Extended DISC pozwala lepiej zrozumieć, czego w zespole brakuje i na jakie elementy menedżerowie muszą zwrócić uwagę. 

W extended.tools pomagamy firmom przeprowadzić badanie i lepiej zrozumieć jego esencję, a także wyznaczyć kolejne kroki w poprawie komunikacji, aby relacje w zespole układały się jak najlepiej dla wszystkich.