Biznesplan przykład tworzenia – jak zrobić biznesplan?

Biznesplan przykład tworzenia – jak zrobić biznesplan?

Pomysł na biznes to nie wszystko. Aby odpowiednio go zrealizować, koniecznie trzeba przełożyć go na biznes plan. Zawiera on wszelkie niezbędne informacje, które zwiększają szansę na realizację przedsięwzięcia. Poprawne napisanie biznes planu jest bardzo ważne, dlatego warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przy jego tworzeniu. Biznesplan – przykład i metody tworzenia znajdziesz w dalszej części.

Czym jest biznes plan?

Jak sama nazwa wskazuje, biznes plan jest dokładnym planem na biznes, który zazwyczaj jest sporządzany w formie pisemnej. Jest to tak zwana koncepcja rozwoju firmy w przyszłości. Biznesplan prezentuje krótko i długoterminowe cele danego przedsięwzięcia, a także dokładnie i szczegółowo je opisuje. Dokument zawiera także analizę możliwości rynkowych oraz prezentuje środki, które będą umożliwiały osiągnięcie założonych celów. W dużym skrócie, biznes plan informuje o tym, kto zamierza otworzyć biznes i co będzie przedmiotem działalności. W biznes planie znajdzie się także informacja, jak będzie przebiegać realizacja biznesu, a także ile pochłonie ona środków pieniężnych.

tworzenie biznesplanu

Dlaczego warto stworzyć biznesplan?

Wystarczy znaleźć w Internecie biznes plan wzór, by przekonać się, jak wiele ważnych informacji on posiada. Przede wszystkim, biznesplan umożliwia uporządkowanie informacji, które kłębią się w głowie przedsiębiorcy. Przyszły właściciel biznesu może w ten sposób wpisać na papierze wszystkie swoje pomysły i spojrzeć na nie z odpowiedniej perspektywy. Prawda jest taka, że stworzenie szczegółowego biznesplanu równie dobrze może skłonić przyszłego przedsiębiorcę do decyzji o zaniechaniu działalności. Analiza przeprowadzona na potrzeby biznesplanu może bowiem wskazać, że planowane przedsięwzięcie jest zwyczajnie nieopłacalne.

Są także sytuacje, w którym wykonanie biznesplanu jest wręcz wymagane. Trzeba go stworzyć starając się między innymi o dofinansowanie w różnych instytucjach, a także o kredyt w banku. W przypadku tworzenia biznesplanu na potrzeby kredytowe, warto zapoznać się z wymogami danej instytucji odnośnie zawartości dokumentu.

Każdy potencjalny przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, że brak planu działania to prosta droga do porażki. Znakomity pomysł na biznes to nie wszystko – trzeba także solidnie przygotować się do jego realizacji, a szanse na powodzenie znacznie wzrosną.

biznesplan przykład

Biznesplan przykład

Jeśli chodzi o biznesplan przykład można znaleźć w internecie. Nie ma jednego wzorca, według którego należy tworzyć tego typu dokument. Tworzenie biznesplanu na własne potrzeby nie jest obwarowane żadnymi konkretnymi zasadami. Inaczej sprawa wygląda, jeśli tworzy się go na potrzeby zaciągnięcia kredytu w banku lub uzyskania dotacji. Po pierwsze, trzeba trzymać się zasady, by biznesplan był wiarygodny.

Powinien on posiadać spis treści, który będzie kierował do poszczególnych jego części. Warto także zadbać o to, by dokument miał czytelny układ, umożliwiający wygodne czytanie go. Bez żadnych przeszkód w biznesplanie można także umieścić zdjęcia oraz wykresy.

Polecamy: https://dmcp.com.pl/wlasna-strona-www-od-podstaw/

Przedsięwzięcie

W każdym biznes planie na samym początku powinno znaleźć się streszczenie przedsięwzięcia.
Jest to skrótowa wersja całego biznesplanu – swego rodzaju wizytówka, która musi być sporządzona w szczególnie starannie i precyzyjnie. Objętość tej części nie powinna przekraczać czterech stron. Wbrew pozorom, streszczenie biznesplanu należy przygotować na samym końcu, aby zawierało ono najbardziej istotne informacje z reszty dokumentu. Informacje zawarte w streszczeniu przedsięwzięcia powinny zachęcić czytelnika do zagłębienia się w treść reszty dokumentów. Treść streszczenia powinna być napisana w sposób interesujący, musi także prezentować korzyści, jakie niósł będzie ze sobą określony biznes. Ilość punktów, do których należy się odnieść w streszczeniu biznesplanu jest całkiem spora. Dlatego powinno się go pisać jak najbardziej zwięźle i konkretnie. Nie jest to miejsce na wydawanie się w zbędne szczegóły.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Drugą częścią biznesplanu jest charakterystyka przedsiębiorstwa. Będzie ona zawierać podstawowe informacje o planowanym biznesie. Ta część również powinna być stosunkowo krótka. Będzie ona zawierała informacje o nazwie przedsiębiorstwa, miejscu jego działania, rodzaju prowadzonej działalności oraz jej zakresie. W charakterystyce przedsiębiorstwa należy zawrzeć również informacje odnośnie wizji firmy w przyszłości, a także motywów założenia tego rodzaju działalności.

Zobacz także: https://dmcp.com.pl/biznes-na-sprzedaz/

Biznesplan przykład – opis produktu

Trzecim punktem biznesplanu jest opis oferowanego produktu lub usługi. W tej części należy wytłumaczyć, co będzie obiektem działalności biznesu i dlaczego ten produkt lub usługa z pewnością zainteresuje klientów. Sporządzając opis produktu lub usługi trzeba skupić się na informacjach dotyczących jego nazwy, parametrów technicznych, planowanej ceny, kosztów wytworzenia, a także zalet. Trzeba pamiętać o tym, by przedstawiać informacje w sposób rzetelny i uczciwy. Powinno się je popierać danymi pochodzącymi z oficjalnych źródeł – na przykład powstałymi na podstawie analizy istniejących już, konkurencyjnych produktów.

Zarządzanie firmą

Biznesplan przykład powinien także zawierać informacje odnośnie zarządzania firmą. W tej części trzeba zawrzeć dane dotyczące kadry zarządzającej przedsięwzięciem, jak i zatrudnionych pracowników. Warto skupić się na planowanej liczbie pracowników, formie i okresie ich zatrudnienia, a także polityce płacowej. Jest to bardzo ważna część biznesplanu, ponieważ bez odpowiednich ludzi nawet najlepszy pomysł upadnie w przedbiegach.

Patrząc na biznes plan wzór, znaleźć tutaj można także punkt dotyczący rynku i konkurencji. Są to informacje dotyczące otoczenia, w jakim działać będzie firma. Właściwa analiza rynku to klucz do odniesienia sukcesu w przyszłości, dlatego powinna być jak najbardziej dokładna i szczera. Tutaj należy opisać wielkość rynku, panujące na nim tendencje, przewidywany popyt oraz szacunkową liczbę klientów. Należy określić, jakie oczekiwania i potrzeby klientów będzie spełniał oferowany produkt, a także – kto będzie największą konkurencją.

Biznesplan przykład – strategia marketingowa

Biznesplan przykład powinien także zawierać punkt, który będzie odnosił się do planowanej strategii marketingowej. Określić tutaj trzeba, w jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż, a także jakim kanałem dystrybucji zamierza dotrzeć się do swoich potencjalnych klientów. Warto również opisać przewidywane formy promocji i reklamy, a także sposób informowania klientów o oferowanych produktach. Tutaj trzeba także skupić się na tym, w jaki sposób konkurencja zareaguje na wejście na rynek nowego produktu lub usługi. Strategia sprzedaży i promocji powinna być już określona na samym początku planowania biznesu. Warto również pomyśleć o gadżetach reklamowych które będą promować firmę.

Plan finansowy

Jedną z najważniejszych części biznesplanu jest plan finansowy. To właśnie na nim inwestorzy skupiają się najbardziej. To właśnie tutaj zawarte będą informacje na temat przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem własnej działalności. Plan finansowy może pokazać, czy biznes będzie dochodowy i przyniesie oczekiwane zyski. W tej części należy odpowiedzieć na pytania, skąd będą pochodzić pieniądze przeznaczone na finansowanie przedsiębiorstwa. Określa się tutaj także planowane przychody i wydatki firmy – a na ich podstawie – zysk, jaki ona osiągnie. Analiza finansowa może skupić się na różnych wariantach rozwoju – na tych bardziej i mniej korzystnych. Jeśli biznesplan ma być wykorzystany w celu ubiegania się o kredyt czy dotację, ta część musi być wiarygodna i poparta konkretnymi danymi.

Podsumowując, dobrze przygotowany biznesplan to bardzo ważny dokument, który może zadecydować o sukcesie planowanego przedsięwzięcia. Brak planu działania to najgorsze, co może przytrafić się początkującemu przedsiębiorcy. Bardzo wiele osób ignoruje sporządzenia gruntownego biznesplanu, co przekłada się na poniesienie porażki. Między innymi to właśnie dlatego tak wiele biznesów upada w krótkim czasie po rozpoczęciu działalności. Dokładne zaplanowanie wszystkich jej aspektów z pewnością pozwoli zapobiegać możliwym problemom w przyszłości, co pomaga utrzymać firmę w dobrej kondycji. Sam biznesplan może nie gwarantuje sukcesu firmy, ale na pewno zwiększa na niego szanse.