Jak transformacja cyfrowa wpływa na funkcjonowanie wielu profesji?

Jak transformacja cyfrowa wpływa na funkcjonowanie wielu profesji?

Transformacja cyfrowa jest fenomenem wpływającym na każdą z dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Szczególnym jej przypadkiem jest technologia sztucznej inteligencji, która oprócz zachwytu wzbudza sporo kontrowersji.

Obawy przed zastąpieniem

Pierwsi ludzie, by ulżyć sobie w pracy, używali patyków i kamieni. Kolejne skoki technologiczne również poprawiły wydajność pracy, aż do ostatniej rewolucji, która otworzyła perspektywę na masowe zastąpienie człowieka w wielu czynnościach wprowadzając Nowy Ład Kalkulator ekonomiczny związany z walką konkurencyjną jest bezlitosny. Preferuje tych, którzy dotrzymują kroku w walce o przetrwanie na rynku. Stąd wniosek, że nie ma odwrotu od zastosowania rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Tu jednak należy zwrócić uwagę na humanocentryczny charakter nowego marketingu nazwanego Marketingiem 5.0. Kładzie on nacisk na rolę człowieka po obu stronach układu wytwórca – konsument. Po stronie przemysłu człowiek ma zapewnione miejsce w decyzjach ostatecznych, choćby były nacechowane emocjami. Po stronie klientów, rola ich wzrosła poprzez koncepcje marketingowe przesuwające decyzyjność w stronę użytkowników towarów i usług już na etapie koncepcyjnym.

Kto powinien się obawiać?

Niedługo wiele profesji zakończy swój żywot na rynku pracy. Powstaną za to nowe zawody podejmujące wyzwanie nowych czasów. Masowa automatyzacja wyłączy ludzi z wykonywania zadań powtarzalnych. Już dziś kalkulator wynagrodzeń 2022 w wersji online może zastąpić rutynowe działania księgowości podatkowej.

Potrzebni są ludzie o szerokich horyzontach merytorycznych i wielu kompetencjach miękkich, by mogli podjąć trud rozwiązania naprawde trudnych problemów. Wyzwań, przed którymi coraz częściej stawia obywatela zagmatwane prawodawstwo.

Oddziaływanie AI na aparat podatkowy

Istotą wpływu sztucznej inteligencji na sferę podatkową jest uniwersalne spojrzenie na kluczowy i niematerialny czynnik, który modeluje decyzje we wszystkich przestrzeniach życia. Tym niematerialnym, ale uchwytnym elementem są dane. Dane i procesy z nimi związane.

Gospodarka światowa produkuje dane w tempie wykładniczym, a ich przetwarzanie oparte jest coraz częściej na technologiach wykorzystujących AI w roli statystycznego predyktora.

Budujące wnioski

Kalkulatory podatkowe nie zastępują i z pewnością w przyszłości nie zastąpią doradcy podatkowego. Jednak zawód zmieni się z pewnością, choćby z powodu gromadzenia przez organa podatkowe danych na temat podatników. Już niedługo z pewnością organy podatkowe będą w stanie same wyliczyć należny podatek i zamknąć rozliczenia w stosownym terminie. Ale nawet wtedy księgowy podatkowy będzie stał przy swoim kliencie i doradzał mu w istotnych sprawach.